Inkomensbeheer

Met inkomensbeheer geeft u zelf ons een volmacht om uw financiën te beheren. Dit gaat buiten de rechtbank om. Het is een beschikbare dienst voor u als u persoonlijk moeite heeft om goed met uw geld om te gaan. U kunt als cliënt zelf met ons afspreken welke financiële zaken u uit handen worden genomen. Hiervoor wordt samen met u een contract afgesloten, waarin wordt aangegeven welke zaken worden opgenomen in het inkomensbeheer. Dit wordt besproken tijdens een intakegesprek. 

De instanties worden vervolgens door ons aangeschreven om het postadres te wijzigen, zodat wij adequaat en direct kunnen communiceren en handelen indien dat nodig mocht zijn. Als blijkt dat inkomensbeheer niet voldoende waarborging biedt voor een verantwoord financieel beheer, kan alsnog bewindvoering worden aangevraagd.

Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden wordt het leefgeld overgeboekt op een rekening waarover u zelf kunt beschikken. Mocht u geen leefgeld rekening tot uw beschikking hebben openen wij deze voor u.