Formulieren

De volgende formulieren kunt u downloaden als pdf document:

  • Tarieven Bewindvoering

  • Afspraken bij bewindvoering of inkomensbeheer 

  • Informatiebrochure curatele, bewind en mentorschap 

  • Klachtenreglement  

  • Aanmeldingsformulier

  • Privacyverklaring

Informatiebrochure_curatele.jpg

Informatiebrochure curatele, bewind en mentorschap

January 01, 2018

In dit informatieblad kunt u lezen wat curatele, bewind en mentorschap betekenen en wanneer die maatregelen kunnen worden genomen. In paragraaf 2 zijn de maatregelen beknopt weergegeven.
Voor het aanvragen of wijzigen van curatele, bewind of mentorschap bestaan speciale formulieren. Achterin dit informatieblad staat vermeld hoe u deze kunt krijgen.

Tarieven_2022.jpg

Tarieven Bewindvoering 2022

January 01, 2021

Sinds 1 januari 2015 wordt een nieuwe tariefstructuur gehanteerd, welke door de toenmalige Staatssecretaris (Veiligheid en Justitie) is vastgesteld en jaarlijks wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

TPB Bewind Afspraken.jpg

Afspraken bij bewindvoering of inkomensbeheer

January 01, 2018

TPB Bewind Intake.jpg

Aanmeldingsformulier

January 01, 2018

klachtenreglement-samenwerkende-bewindvo

Klachtenreglement

January 01, 2021

Mocht u ondanks onze inspanningen een klacht hebben over onze werkzaamheden, meldt u zich dan eerst bij Ted Bakker. Komt u er samen niet uit, dan verwijzen wij u naar de Klachtenregeling die beschreven staat in bijgaand document.

Privacyverklaring algemeen.jpg

Privacyverklaring

July 23, 2018