Formulieren

De volgende formulieren kunt u downloaden als pdf document:

  • Tarieven Bewindvoering

  • Afspraken bij bewindvoering of inkomensbeheer 

  • Informatiebrochure curatele, bewind en mentorschap 

  • Klachtenreglement  

  • Aanmeldingsformulier

  • Privacyverklaring

Informatiebrochure curatele, bewind en mentorschap

December 31, 2017

In dit informatieblad kunt u lezen wat curatele, bewind en mentorschap betekenen en wanneer die maatregelen kunnen worden genomen. In paragraaf 2 zijn de maatregelen beknopt weergegeven.
Voor het aanvragen of wijzigen van curatele, bewind of mentorschap bestaan speciale formulieren. Achterin dit informatieblad staat vermeld hoe u deze kunt krijgen.

Tarieven Bewindvoering 2020

December 31, 2019

Sinds 1 januari 2015 wordt een nieuwe tariefstructuur gehanteerd, welke door de toenmalige Staatssecretaris (Veiligheid en Justitie) is vastgesteld en jaarlijks wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Afspraken bij bewindvoering of inkomensbeheer

December 31, 2017

Aanmeldingsformulier

December 31, 2017

Klachtenreglement

December 31, 2017

Mocht u ondanks onze inspanningen een klacht hebben over onze werkzaamheden, meldt u zich dan eerst bij Ted Bakker. Komt u er samen niet uit, dan verwijzen wij u naar de Klachtenregeling die beschreven staat in bijgaand document.

Privacyverklaring

July 22, 2018

Please reload

Contact

TPB Bewind

Postbus 50 

8160 AB  EPE

T 0578-629686

bewind@tpbbewind.nl 

 

​​​​© 2018 TPB Bewind