Bewindvoering

Herkent u hier iets van?

  • Elke maand is het moeilijk om met uw geld uit te komen.

  • U vult het ene gat met het andere.

  • U snapt niet goed wat er in veel brieven staat.

  • U raakt in de stress van alle regeltjes.

  • U hebt een hekel aan het doen van de administratie.

  • U zou willen dat iemand anders uw administratie doet.

De bewindvoerder neemt uw zorg over uw geld van u over, ontvangen uw post, betalen uw rekeningen, vragen alle toeslagen aan, spreiden uw leefgeld, zodat u aan het eind van de maand weer geld overhoudt.

 

Wat moet er gebeuren?

U of uw begeleider neemt contact op met de bewindvoerder om uw situatie te bespreken. Hij vertelt of en hoe hij u kan helpen. U ontvangt daarna een aanvraagformulier. Deze vult u zo volledig mogelijk in en stuurt u met bijlagen terug. Na ontvangst hiervan neemt de bewindvoerder contact met u op voor een verdere kennismaking en om zaken en procedures duidelijk te bespreken. Als alles duidelijk is en u wilt nog steeds geholpen worden, dan tekent u alle stukken die de bewindvoerder nodig heeft om voor u te kunnen werken en voor de aanvraag bij de Kantonrechter.

 

En dan?

Na het indien van de aanvraag bij de Kantonrechter krijgt u een uitnodiging voor een zitting. Daar wordt u gevraagd of u begrijpt wat bewindvoering inhoudt. Wanneer het bewind wordt uitgesproken krijgt u en de bewindvoerder een beschikking en dan kan hij pas echt voor u aan het werk.

 

Start.

Er wordt een bankrekening voor u geopend om uw inkomen op te ontvangen en alle rekeningen mee te betalen. U krijgt daar elke maand een afschrift van. Er bestaat ook de mogelijkheid om via internet op uw bankrekening mee te kijken. 

Alle instanties worden op de hoogte gesteld van de nieuwe situatie en gevraagd voortaan de post naar de bewindvoerder te sturen. Vaartaan doet hij uw administratie en zorgt voor uw geldzaken.

 

Wat moet u nog doen?

Weinig. Als u maar op tijd alles eerlijk vertelt over uw geldzaken en geen leningen sluit of schulden maakt.

 

Kosten.

De tarieven worden landelijk door de Kantonrechters vastgesteld. U betaald een éénmalig bedrag bij aanmelding, daarna een maandelijks tarief. Als u de kosten niet zelf kunt betalen, dan kunt u ze vergoed krijgen via de gemeente. De bewindvoerder vraagt dat voor u aan.

Meer over beschermingsbewind leest u in de folder Curatele, bewind en mentorschap van de rijksoverheid.